Згода на обробку персональних даних

Я висловлюю згоду на обробку своїх персональних даних без застережень і обмежень і підтверджую, що, даючи таку згоду, дію вільно, по своїй волі і в своїх інтересах.

  1. Метою надання мною персональних даних для подальшої обробки їх Компанією є отримання інформаційних, консультаційних послуг.
  2. Я усвідомлюю і погоджуюся з тим, що дана згода надається для здійснення будь-яких дій з обробки моїх персональних даних, які необхідні для досягнення зазначених цілей, як з використанням засобів автоматизації, так і без таких, включаючи без обмеження: збір, систематизацію, накопичення, зберігання , уточнення (оновлення, зміна), отримання від третіх осіб, використання, поширення (в тому числі передача), знеособлення, блокування, знищення, транскордонну передачу персональних даних, а також здійснення будь-яких інших дій з моїми персональними даними відповідно до законодавства України
  3. Підписання мною справжньої згоди (шляхом проставлення галочки у відповідному боксі) поширюється на наступні персональні дані: ім'я; контактний номер телефону; адреса електронної пошти (E-mail), автоматично збираються дані (IP-адреса, cookies, інформація про географічне положення, логін і дані, що передаються веб-сторінкою і сервером), а також інші дані, що надаються мною на власний розсуд.
  4. Компанія не перевіряє достовірність наданих мною персональних даних. Компанія виходить з того, що надана мною персональна інформація є достовірною і достатньою. Я усвідомлюю, що несу відповідальність за надання персональних даних третьої особи відповідно до чинного законодавства.
  5. Я даю згоду на розкриття Компанією моїх персональних даних третім особам з метою надання інформаційних, консультаційних послуг. Персональні дані передаються відповідно до законодавства України. У разі, коли Компанія передає мої персональні дані третім особам, вона вимагає від третіх осіб дотримання конфіденційності даних щодо моєї особи.

У разі якщо Компанія вважає, що прийняті нею заходи не можуть забезпечити повний захист персональних даних при передачі, в т.ч. транскордонної, я погоджуюся з тим, що мої персональні дані будуть передані в знеособленому вигляді, в разі якщо це не спричинить за собою нездійсненності послуг.

  1. Обробка здійснюється відповідно до законодавства і Політикою конфіденційності. Я підтверджую, що ознайомлений з Політикою конфіденційності розміщеною на сайті Компанії.
  2. Справжня згода діє до досягнення цілей обробки персональних даних. Після закінчення обробки моїх персональних даних Компанія, після закінчення передбачених чинним законодавством строків зберігання документів, що містять персональні дані, забезпечує їх знищення.
  3. Я підтверджую, що проінформований про те, що в будь-який момент протягом усього терміну дії цієї згоди, я маю право відкликати останнім шляхом направлення звернення на адресу Компанії та погоджуюся, що вона зобов'язана припинити обробку персональних даних і знищити ці дані протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання зазначеного звернення. При цьому я усвідомлюю і приймаю, що такий відгук може спричинити закінчення надання мені послуг від Компанії.