Політика конфіденційності

Справжня Політика конфіденційності (далі - Політика) встановлює правила використання Profurist Ru (далі - Компанія) персональної інформації, одержуваної від користувачів сайту https://yuristy.com.ua (далі - Користувачі).

Справжня Політика конфіденційності застосовується до всіх Користувачів Сайту. Додаткові правила про захист персональних даних можуть застосовуватися до певних категорій користувачів (наприклад, Замовникам або Клієнтам).

Всі терміни та визначення, що зустрічаються в тексті Політики тлумачаться відповідно до чинного законодавства України. Текст Політики постійно доступний Для покупців у мережі Інтернет за адресою: https://yuristy.com.ua/politika-konfidenysiynosti.html

Користувачі прямо погоджуються на обробку своїх персональних даних, як це описано в цій Політиці. Використання Сайту означає вираз Користувачем беззастережної згоди з Політикою і зазначеними умовами обробки інформації. Користувач не повинен користуватися Сайтом, якщо користувач не згоден з умовами Політики.

1. Персональна інформація користувачів, яку обробляє Компанія

1.1. Сайт збирає, одержує доступ і використовує в визначених Політикою цілях персональні дані користувачів, технічну та іншу інформацію, пов'язану з Користувачами.

1.2. Технічна інформація не є персональними даними. Компанія використовує файли cookies, які дозволяють ідентифікувати Користувача. Файли cookies - це текстові файли, доступні Компанії, для обробки інформації про активність Користувача, включаючи інформацію про те, які сторінки відвідував Користувач і про час, який Користувач провів на сторінці. Користувач може відключити можливість використання файлів cookies в настройках браузера.

1.3. Також під технічною інформацією розуміється інформація, яка автоматично передається Компанії в процесі використання Сайту за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення.

1.4. Під персональними даними Користувача розуміється інформація, яку Користувач надає Компанії при реєстрації на Сайті і подальше використання Сайту. Обов'язкова для надання Компанії інформація позначена спеціальним чином. Обов'язковою для надання Користувачем інформацією є: ім'я, адреса електронної пошти та телефон. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд.

1.5. Компанія також може обробляти дані, зроблені загальнодоступними суб'єктом персональних даних або підлягають опублікуванню або обов'язковому оприлюдненню відповідно до закону.

1.6. Зміст і обсяг оброблюваних персональних даних не є надлишковими по відношенню до заявлених цілей їх обробки.

1.7. Компанія не перевіряє достовірність персональної інформації, наданої Користувачем, і не має можливості оцінювати його дієздатність. Однак Компанія виходить з того, що Користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію про себе і підтримує цю інформацію в актуальному стані.

2. Цілі обробки персональних даних користувачів

2.1. Головна мета Компанії при зборі персональних даних - надання інформаційних, консультаційних послуг Користувачам. Користувачі погоджуються з тим, що Компанія також може використовувати їх персональні дані для:

2.2. Компанія використовує технічну інформацію знеособлено в цілях, зазначених у пункті 2.1.

3. Умови та способи обробки персональної інформації користувачів і її передачі третім особам

3.1. Користувач дає згоду на обробку своїх персональних даних шляхом реєстрації на Сайті або відправки заявки.

3.2. Обробка персональних даних Користувача означає збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних Користувача.

3.3. Відносно персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб.

3.4. Компанія має право передати персональну інформацію Користувача третім особам в наступних випадках:

3.5. Треті особи, які отримали від Компанії доступ до персональних даних, зобов'язані надалі не розкривати третім особам і не поширювати персональні дані без згоди суб'єкта персональних даних, якщо інше не передбачено законом.

3.6. Обробка персональних даних Користувача здійснюється змішаним способом з використанням баз даних на території України. Транскордонна передача даних не здійснюється.

4. Зміна і видалення персональної інформації. Обов'язкове зберігання даних

4.1. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану їм персональну інформацію або її частину, скориставшись функцією редагування персональних даних в особистому кабінеті або звернувшись до Компанії через зазначені на сайті контакти.

4.2. Згода на отримання інформаційних розсилок і рекламних матеріалів може бути відкликано Користувачем в будь-який час за допомогою функціоналу на сайті.

4.3. Згода на обробку персональних даних може бути відкликана Користувачем в будь-який час шляхом надсилання Компанії відповідного повідомлення через особистий кабінет або зазначені на Сайті контакти, а компанія зобов'язана припинити обробку персональних даних та їх знищити відповідно до чинного законодавства України

4.4. У разі надсилання Користувачем звернення або запиту щодо п.4.1, 4.2 Компанія протягом 5 (п'яти) робочих днів здійснює необхідні дії з персональними даними.

4.5. У разі відкликання суб'єктом персональних даних згоди на обробку персональних даних Компанія має право продовжити обробку персональних даних в допустимих українським законодавством випадках.

4.6. У разі відкликання суб'єктом персональних даних згоди на обробку персональних даних Користувач розуміє, що це може спричинити неможливість надання послуг Компанії.

4.7. Компанія обробляє персональні дані, технічну інформацію і іншу інформацію Замовника до досягнення цілей обробки персональних даних.

5. Заходи, що застосовуються для захисту персональної інформації Користувача

5.1. Компанія приймає необхідні і достатні правові, організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

5.2. Компанія не приймає рішень, які зачіпають права і законні інтереси користувачів, на підставі виключно автоматизованої обробки персональних даних, за винятком випадків надання інформації за результатами запиту, зробленого самим Користувачем з використанням інтерфейсу автоматизованих систем.

5.3. При прийнятті юридично значимих рішень, взаємодії з Користувачами третіх осіб на прохання Компанії, на виконання угод з Користувачами або за запитами Користувачів здійснюється неавтоматизована обробка персональних даних в обсязі, обумовленому цілями такої взаємодії, і з дотриманням вимог щодо безпечності інших даних, що не торкаються обробкою.

5.4. При втраті або розголошення персональних даних Компанія інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.5. Компанія спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

5.6. У разі втрати або розголошення персональної інформації Компанія не несе відповідальність, якщо дана персональна інформація:

6. Вирішення суперечок

6.1. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути щодо застосування цих правил, будуть, по можливості, вирішуватися Сторонами шляхом переговорів. Дотримання досудового (претензійного) порядку врегулювання суперечок є обов'язковим. Термін передачі відповіді на претензію складає 10 (десять) робочих днів з моменту її отримання Стороною.

6.2. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, які регулюються цією Політикою, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України, за нормами українського права, незалежно від місця перебування Користувача.

6.3. У разі якщо сторони не прийдуть до взаємної згоди, то спір, що виник, підлягає вирішенню в судовому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України

7. Додаткові умови

7.1. Компанія має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.

7.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Компанії, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

7.3. Продовження використання Сайту після внесення таких змін підтверджує згоду Користувача з такими змінами.

7.4. Всі пропозиції або питання з приводу цієї Політики Користувач має право направляти адміністрації через Сайт або за адресою: info@iurist.com.ua